Thụy Sỹ thông qua việc lưu hành Bitcoin và 1 số loại tiền điện tử