Nhiều nước mạnh tay trong xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm