Bill Gates giành lại địa điểm giàu nhất từ tay Jeff Bezos chỉ sau 24 giờ