Chỉ số PMI Trung Quốc bình phục mạnh nhất trong 4 năm