Quảng Trị: Nhiều rủi ro trong việc trồng cây cao su ở vùng thiên tai