Quốc hội thảo luận về thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành