Rau quả nhập từ Thái Lan là hàng tạm nhập tái xuất