Saigon Metro Mall Quốc Lộ 50 – hấp dẫn về tiện ích và tầm giá