Samsung gửi giấy mời, Galaxy Note 8 dự trù lộ diện?