Samsung Secturites sẽ trở thành cổ đông của Dragon Capital?