Sự kiện khai trương căn hộ mẫu dự án Uni Park Nam Sài Gòn