Tăng trưởng kinh tế Anh vượt dự kiến trong quý III/2017