Thận trọng với bẫy lợi nhuận cao khi mua căn hộ du lịch