Thu thuế kinh doanh qua Facebook: Cao nhất đạt trên 300.000 đồng/tháng