Chứng khoán châu Á giảm điểm trước đà bán tháo cổ phiếu công nghệ