Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh do nhóm cổ phiếu công nghệ