Thiết kế thi công nội thất phòng hội trường, hội thảo dịch vụ ưu đãi