Thủ tướng: Doanh nghiệp tư nhân phấn đấu đâyng góp 50-60% GDP – Ảnh 1.