Nhà đầu tư bí ẩn kiếm hơn 200 triệu USD trong 1 tháng từ tiền ảo