Tiến độ thi công với tốc độ vượt trội tại Khu The Aston Luxury Residence