Tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư dự án BT