Tinh giảm biên chế: Tinh thần giáo viên đang xuống rất thấp

Can ho New City Thu Thiem – thần giáo viên xuống thấp

thảo luận tại tổ sáng nay với 8 ĐBQH nêu một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực GD-ĐT, trong đó với nhiều ĐB quan tâm đến vấn đề cải cách giáo dục, việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới cơ bản , toàn diện  về GD-ĐT và chủ trương chuyển đổi từ công chức, viên chức sang hợp đồng lao động.

ĐB Nguyễn Thị Phúc: Việc thực hiện tinh giảm biên chế chủ yếu là không tuyển mới và chờ đợi những người trong độ tuổi về hưu, điều này đưa đến nhiều bất cập không có người kế nghiệm trong vị trí công việc, ngành giáo dục mang những địa phương dừng tuyển dụng rất lâu 2008. Nay vướng mắc vào chủ trương tinh giảm biên chế, tinh thần giáo viên xuống thấp.

ĐB Nguyễn Thị Phúc (Hưng Yên) cho biết, nhiều cơ sở giáo dục còn trở ngại về cơ sở vật chất, Ngoài ra con người hành chính tùy thuộc không thể tự chủ, để kêu gọi một vài doanh nghiệp, một số nhà hảo tâm phụ thuộc vào mối quan hệ người đứng đầu cơ sở giáo dục đó và cũng như điều kiện kinh tế của địa phương.  Nếu kêu gọi sự ủng hộ của phụ huynh quá nhiều thì sẽ bị phản ánh là lạm thu.

phương pháp để tăng cường cơ sở vật chất ngoài ngân sách nhà nước và kể cả thu ngân sách nhà nước thì cần thiết phải xã hội hóa. Tuy nhiên để đạt hiệu quả thì mhững cơ sở giáo dục phải đổi mới tự chủ về tài chính, con người, giám sát của các cơ quan nhà nước. một số nguồn lợi xã hội hóa được phép huy động  phải công khai chất lượng, minh bạch đội ngũ, tài chính, nghiêm túc thực hiện dân chủ cơ sở.

Mặc khác, theo Nghị định 16/ 2015 của Chính phủ quy định Cơ chế đối với một số cơ sở công lập, thay thế cho nghị định 43/20 của Chính phủ. Tuy nhiên đến hiện giờ Bộ Giáo dục chưa ban hành Nghị định chưa ban hành nghị định cơ chế tự chủ.

Trước tình trạng này, ĐB này kiến nghị: Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện nghị định cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và đào tạo. Thứ 2:  yêu cầu Chính phủ chỉ đạo ưu tiên chủ trương thu hút nước ngoài tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là một số tổ chức giáo dục trong khu vực và địa cầu .

Vẫn theo ĐB này việc thực hiện tinh giảm biên chế chủ yếu là không tuyển mới và chờ đợi những người trong độ tuổi về hưu, điều này đưa đến nhiều bất cập không có người kế nghiệm trong vị trí công việc, ngành giáo dục có những địa phương dừng tuyển dụng rất lâu 2008. Nay vướng mắc vào chủ trương tinh giảm biên chế, tinh thần giáo viên xuống thấp.

Nhiệm vụ gặp khó nhưng không thể nào không làm

Cuối  phiên thảo luận , Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có phát biểu, giải trình làm rõ những vấn đề mà ĐB quan tâm. “Muốn nâng cao chất lượng giáo dục phải sở hữu nguồn lực và động lực. Trong đó, động lực đối với giáo viên và quản lý nhà giáo hết sức quan trọng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: đó là nhiệm vụ rất gặp khó nhưng nhưng không thể nào không làm. Điều quan trọng là nghiên cứu kỹ thật kỹ, có lộ trình , bước đi cụ thể, phù hợp với điều kiện tại các cơ sở và ổn định tâm lý của giáo viên

Thực tế, với chế độ công chức, viên chức hiện nay bộc lộ nhiều bất cập. Bất cập rất rõ là trong  tuyển dụng, độc đáo là phổ thông, hiện chưa phù hợp với nhu cầu về môn học, độc đáo chuyên môn, gây ra hiện tượng thừa thiếu cục bộ rất nhiều.

thứ nhì , về động lực, phần nhiều   giáo viên mang   tâm lý là vào biên chế nên ổn định,  rất trở ngại trong nâng cao kiến thức, đặc trưng là phẩm chất năng lực để đáp ứng nhu cầu đổi mới, dạy theo chương trình mới, đưa đến chất lượng giáo dục chưa nâng cao” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phân tích.

Trên cơ sở đó, Bộ đặt vấn đề tìm hiểu đề xuất thí điểm chuyển dần từ công chức viên chức sang hợp đồng lao động. Trước hết là thí điểm từ khu vực đại học và các trường phổ thông có điều kiện, sau đó  từng bước rút kinh nghiện nhân rộng.

“Chúng tôi cho rằng đối với  khu vực giáo viên và quản lý nhà giáo phải được đặc biệt đổi mới vì đấy là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng giáo dục và phải có tiến trình từng bước thực hiện. Bộ GD-ĐT đang tìm hiểu đề xuất làm từng bước, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ  và quản lý nhà giáo, qua đó thực hiện đổi mới Nghị quyết 29 đưa ra” – Bộ trưởng  bày tỏ quan điểm.

Gần đó , Bộ GD-ĐT đã tổ chức  trao đổi với các đơn vị, một vài sở về chủ trương này và nhận được sự nhất trí. Dư luận xã hội cũng rất quan tâm và đồng hành.

“đấy là nhiệm vụ rất gặp khó nhưng nhưng không thể nào không làm. Điều quan trọng là nghiên cứu thật kỹ, với lộ trình , bước đi cụ thể, thích hợp với điều kiện tại các cơ sở và ổn định tâm lý của giáo viên” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định.

Trẻ em hỏng là do người lớn hư

thảo luận tại hội trường sáng nay, Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) cho rằng, nhiều cử tri băn khoăn lúc nghe QH bàn luật hình sự sửa đổi 2015 liên quan đến nội dung trẻ em phạm tội. Cử tri mong muốn, chúng ta hãy dùng biện pháp giáo dục là chính, trừ tội  rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nhằm mục đích cứu vớt, cứu rỗi, cứu tâm hồn của trẻ lạc.

“Nếu sớm đưa vào vòng tố tụng, tù tội để răn đe giáo dục thì trẻ em ít sở hữu thời cơ làm lại cuộc đời vì mang lúc còn xấu đi. Không nên đặt trẻ em vào trục đường cùng, đức Phật dạy rằng-  tận cùng bất biến tức là đẩy đến  cùng cực thì sẽ phản tác dụng theo chiều hướng ngược trở lại. Trẻ em đang chịu nhiều tác động đa chiều từ gia đình đến xã hội nên nhiều khi trẻ em hỏng là do người lớn hư”.

Tìm hiểu thêm Can ho New City Thu Thiem