Tình trạng khan hiếm cát thi công trên toàn cầu – Ảnh 1.