TP.HCM ước tính cần tuyển dụng khoảng 22.000 lao động