Tìm biện pháp tháo gỡ lộn xộn ở trạm thu phí Cai Lậy