Triệu hồi hơn 2.500 xe Mitsubishi tại Việt Nam thay ngòi nổ túi khí