Trung Quốc: Các hãng công nghệ lớn rót 11,7 tỷ USD vào China Unicom