Mỹ phạt tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc 1,19 tỷ USD