Trung Quốc phá kỷ lục doanh thu trong Ngày Độc thân