Nhiều doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc tìm kiếm vốn ở phân khúc quốc tế