Giá trị đồng Bitcoin sụt giảm sau khi bị phân tách