Tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế – Ảnh 1.