VCK Robocon Việt Nam 2017: Nhìn lại những hình ảnh ở hai bảng đấu tử thần – Ảnh 1.