Vị trí chiến lược và liên kết vùng lợi thế của dự án căn hộ PiCity High Park Quận 12