WSJ: Apple có thể sẽ không sử dụng chip của Qualcomm từ 2018